Kıbrıs Çocuk OyunlarıThis is a featured page

Devamlı çalışma halinde olan insanda ruhi bir gerilim görülür.Bu gerilim ise kişide bir boşalma arzusu uyandırır.İşte oyun bu arzunun tezahürüdür. Oynamak herkesin ama bilhassa çoçukların hakkıdır.Çünkü gelişme halindeki bünyeleri onları devamlı hareket halinde olmaya zorlar. Fakat nihayet çocukturlar.Onlardan şuurlu ve faydalı hareketler beklemek haksızlıktır.Hiç olmazsa on yaşına kadar derslerini ihmal etmemek ve kötü alışkanlıklardan sakınmak şartıyle bol bol oynamalarına izin vermeli hatta teşvik etmeliyiz.

Gül Satarım Bal SatarımMisket OyunuSaklanbaç
-Gül Satarım(Bal Satarım)----------Pirilli (Misket)----------------Saklambaç---------

İp AtlamaTahtaravalliİskemle Oyunu
----------ip Atlama----------------------Tahtaravalli---------------iskemle Oyunu--------
LingiriEseği Suvardın mı?Salıncak
---Lingri (Çelik Çomak)-------------Eşecii Suvardın Mı?--------------Salıncak-----------
Tas SaklamaFışgırdakDibino - DAI Sosyal Bilgiler
---(Taş) Daş Saklama--------------Fışgırdak (Fışıldak)------------------Dibino----------


geri1


mustafa_devecioglu
mustafa_devecioglu
Latest page update: made by mustafa_devecioglu , Jan 9 2010, 10:53 AM EST (about this update About This Update mustafa_devecioglu Edited by mustafa_devecioglu


view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.