Kıbrıs'ın Yeryüzü ŞekilleriThis is a featured page


Yeryüzü şekilleri ve yapısı hakkında verilen bilgiler Kıbrıs Adası'nın, Anadolu Yarımadası'na akraba, hatta onun küçük bir örneği olduğunu göstermektedir. İklim bakımından da aynı paralelliği görmek mümkündür. Doğu Akdeniz Bölgesi'ne has iklim kuşağında olup yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü bakımından da Toroslarla benzerlik gösterir.

İlkçağın başlangıcında Kıbrıs'ın, yalnız dağlarının değil ovalarının da kesif ormanlarla kaplı olduğu, fakat bakır ve gümüş madenlerinin işletilmesi, gemi inşaatı ve Mısır gibi ormanları olmayan ülkelere yapılan odun ihracatı yüzünden ormanlarının büyük tahribata uğradığı bilinmektedir.
memz_08
memz_08
Latest page update: made by memz_08 , Jan 10 2010, 9:36 AM EST (about this update About This Update memz_08 Edited by memz_08


view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
Started By Thread Subject Replies Last Post
aysesenyigit Fiziki Harita 0 Sep 1 2009, 1:35 AM EDT by aysesenyigit
Thread started: Sep 1 2009, 1:35 AM EDT  Watch
Aynı şekilde alternatiflerimiz nelerdir?
1  out of 1 found this valuable. Do you?    
Keyword tags: None
aysesenyigit Harita 0 Jun 24 2009, 12:16 AM EDT by aysesenyigit
Thread started: Jun 24 2009, 12:16 AM EDT  Watch
Kıbrıs'ın 4 belirgin yeryüzü şeklini gösteren fiziki bir harita eklenebilir.
1  out of 1 found this valuable. Do you?    
Keyword tags: None
Showing 2 of 2 threads for this page