Kıbrıs'ın Hayvan TürleriThis is a featured page

Kıbrıs, 39 memeli türü, 381 kuş türü, 24 sürüngen türü, 3 amfibi türü, 200 balık türü ve 5000'den fazla böcek türü ile karakterize olmuş zengin ve farklı bir faunaya sahiptir.

brıs'ta tesbit edilen 39 memeli türünden, 22'si yarasa, 13'ü karasal memeli, 3'ü denizsel memeli ve biri de foktur. En büyük memeli türü Kıbrıs'a özgü muflondur (Ovis aries [gmelini] ophion) [yabani koyun].

Kıbrıs, coğrafi pozisyonundan dolayı Avrupa'daki en önemli kuş göç yoludur. Ayrıca Avrupa'da, zengin bir kuş faunasına ve yüksek endemizme sahip önemli bir alandır. Kıbrıs'da tesbit edilmiş kuş türü sayύsύ 381'dir. Bunların 53'ü yerel geriye kalan 328'i göçmen kuştur.

Ayrıca, Kıbrıs'da yaşayan 24 sürüngen türü vardır. Bunların 10 tanesi yılan (biri endemik tür ikisi endemik alttürdür), 10 tanesi kertenkele ve 4 tanesi kaplumbağadır (3 deniz kaplumbağası 1 kara kaplumbağası). Kıbrıs'da bulunan 3 yılan türü zehirlidir;fakat sadece bir tanesi (Macrovipera lebetina) insanlara zarar verebilir. 3 kurbağa türü amfibilere dahil edilmiştir.

Avrupa Faunasına gore, Kıbrıs'da bilinen böcek türlerinin sayısı yaklaşık 5000'dir. En önemli böcek gruplarından biri Lepitoptera takımına ait kelebeklerdir. Kıbrıs'da 9'u endemik 52 kelebek türü vardır.Adaya özgü pek çok başka böcek türü de mevcuttur.


Kıbrıs'ta Yaygın Olarak Görülen Endemik Kuş Türleri

Kıbrıs'ta Diğer Endemik Hayvan Türleri

Kıbrıs'a Gelen Göçmen Kuşlar

geri1


memz_08
memz_08
Latest page update: made by memz_08 , Jan 10 2010, 10:40 AM EST (about this update About This Update memz_08 Edited by memz_08

1 image added
1 image deleted

view changes

- complete history)
Keyword tags: hayvan kıbrıs
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.

Related Content

  (what's this?Related ContentThanks to keyword tags, links to related pages and threads are added to the bottom of your pages. Up to 15 links are shown, determined by matching tags and by how recently the content was updated; keeping the most current at the top. Share your feedback on WikiFoundry Central.)